Kā kļūt par AAB biedru?

Advokatūras pārstāvji piedalās Saeimas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē

2012.gada 31.janvārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis E.Radziņš un Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs un Advokātūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.Skačkovs piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē, skaidrojot advokātu viedokli par iecerētajiem grozījumiem likumdošanā, kuru mērķis ir tiesu procesu paātrināšana un efektivizēšana.
 
Nenoliedzot problēmu pastāvēšanu advokātu darbā, abi advokatūras pārstāvji pauda vienotu viedokli, ka pie tiesu procesa ieilgšanas nevar vainot tikai vai galvenokārt advokātus, it īpaši situācijā, kad valstī līdzās kvalificētajiem juristiem brīvi praktizē liels skaits nekvalificēto, kuri nepietiekoši kvalitatīvi sagatavo procesuālos dokumentus civillietās un nepienācīgi pilda savus pienākumus pret klientiem un pret tiesām.
 
Šī iemesla dēļ nepieciešams uzlabot pārstāvju darbu kvalitāti civillietās, nosakot, ka pārstāvību var nodrošināt tikai advokāti.
 
Turklāt, LZAP un AAB pārstāvji lūguši Saeimas deputātus pēc iespējas lielāku uzmanību pievērst grozījumiem Civilprocesa likumā, kas palielinātu apmēru, kādā piedzenāmi izdevumi advokāta juridiskās palīdzības samaksai no puses, pret kuru taisīts tiesas spriedums civillietā.
 
Kriminālprocesos tiesvedība mēdz ieilgt arī tāpēc, ka prokurori tiesām nodod nekvalitatīvi izmeklētas lietas, piebilda D.Skačkovs. Nepilnību novēršana prasa papildu laiku, bet tikmēr lietas izskatīšana tiesā jāatliek.
 
Advokātu atbalsta biedrības vadītājs ar atzinību novērtēja Tieslietu ministrijas lielu darbu grozījumu sagatavošanā Administratīvā procesa, Civilprocesa un Kriminālprocesa likumos, tomēr norādot, ka dažas no iecerētajām reformām nedrīkst sasteigt.
 
Tā, rakstveida procesa ieviešana kasācijas instancēs visu kategoriju lietās ir sen nobriedusi, taču nebūtu pareizi izslēgt jebkādas iespējas iesniegt jaunus pierādījumus apelācijas instances tiesā, jo pusēm ir jāpamato savi iebildumi pret pirmās instances tiesas spriedumu, īpaši, ja atklājas kādi jauni apstākļi, kas netika norādīti prasības pieteikumā.
 
D.Skačkovs vērsa Tiesu politikas apakškomisijas uzmanību arī uz to, ka Advokātūras normatīvo aktu grozījumu komisija izstrādāja virkni likumprojektu, kas paplašina advokāta tiesības vākt pierādījumus. Pieņemot šos likumprojektus, samazinātos laiks, kurš tiesām ir jātērē, izskatot un apmierinot advokātu lūgumus par pierādījumu izprasīšanu.
 
Tika izdiskutētas arī citas aktuālās problēmas, kas saistītas ar tiesu darba efektivizēšanu. Tajā skaitā, atbildot uz deputāta A.Judina jautājumu, gan E.Radziņš, gan D.Skačkovs apšaubīja vēl vienas vai vairāku advokātu kolēģiju veidošanas lietderību un pozitīvu ietekmi uz advokatūras prestižu un konkurenci.
 
Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa noslēgumā minēja, ka deputāti ņems vērā izteiktos viedokļus un apsvērumus likumdošanas pilnveidē.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 01.02.2012

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties