Kā kļūt par AAB biedru?

IN MEMORIAM Vija Jākobsone

Mūžībā aizgājusi kolēģe Vija Jākobsone, izcila juriste ar īsteni valstisku, bet vienlaikus humānu un cilvēcisku skatījumu uz savu profesiju un dzīvi, talantīga zinātniece un praktiķe, kuras ieguldījums likumdošanā ir milzīgs, pasniedzēja, kuras lekcijas un semināri vienmēr bijuši aizraujoši un interesanti.
 
Vija Jākobsone pieder pie tās juristu paaudzes, kura sāka savas gaitas pēcstaļinisma ērā un veltīja visu savu mūžu cēlajam darbam, – tādas tiesiskās kārtības radīšanai, kura par spīti politiskajai konjunktūrai un politikāņu demagoģijai, par spīti režīmu, valdību un valsts iekārtu maiņām sargātu cilvēku no patvaļas un pazemojumiem, netaisnības un vardarbības.
 
Šo misiju kolēģe Vija Jākobsone pildīja gan tiesas sēžu zālē kā advokāte, gan universitātes auditorijā kā pasniedzēja, gan kā valsts pārvaldes darbiniece un viens no ilggadējiem un neaizstājamiem advokātu pašpārvaldes vadītājiem.
 
Arī savas dzīves noslēdzošajā posmā Vija Jākobsone pievērsās darbam pie Latvijas Republikas kriminālprocesa pilnveidošanas, un, iespējams, Latvijā būtu daudz labāks Kriminālprocesa likums, ja laikus tiktu ņemti vērā kolēģes priekšlikumi par nepieciešamību harmoniski un atbildīgi, nevis haotiski un bez sistēmas pārņemt ārvalstu pieredzi, un vienlaikus ar jaunu Kriminālprocesa likumu pieņemt jaunus likumus par tiesu varu un Prokuratūras likumu.
 
Tikai tagad, ar desmit gadu novēlošanos, likumdevējs sāk daļēji īstenot šīs iniciatīvas.
 
Mums visiem paveicās, ka mums bija tāda kolēģe, kuru pazinām ne tikai kā labu profesionāli, bet arī kā labu cilvēku.
 
Mēs izsakām visdzīļāko līdzjūtību kolēģes Vijas Jākobsones tuviniekiem un ar cieņu  un pateicību atcerēsimies viņu un viņas sasniegumus tautas un taisnīguma labā!
 
Advokātu atbalsta biedrības valde

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 01.02.2012

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties