Kā kļūt par AAB biedru?

Advokātu atbalsta biedrība un vairāki advokāti lūdz piešķirt Aivaram Niedrem papildus pensiju par īpašiem nopelniem

                                                           
 
Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu padomei
                                                            Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
 
                                                            Advokātu atbalsta biedrība
                                                            Reģ.nr.50008144561
                                                            Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1010
 
zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs
Zvērināts advokāts Aleksandrs Kazačkovs
Zvērināta advokāte Daiga Siliņa
Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca
Zvērināts advokāts Maksims Abramovs
Zvērināts advokāts Viktors Gargažins
 
 
Godātie kolēģi!
 
Par svarīgu un atbalstāmu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tradīciju kļūst vecākas paaudzes advokātu godināšana. Tādā veidā mēs ne tikai paužam cieņu pret vecākiem kolēģiem, bet arī cieņu pret sevi kā profesionālu korporāciju. Mēs atgādinām sev un nākamajām advokātu paaudzēm, kāda ir mūsu profesijas misija un pamatprincipi, kādām ir jābūt patiesi koleģiālām attiecībām mūsu vidū.
 
Atbalstot un papildinot šo tradīciju, uzskatām, ka nepieciešams ne tikai pateikties katram advokatūras senioram, kurš mūžu veltījis šim darbam, bet arī paust atzinību individuāli tiem kolēģiem, kuru nopelni ir īpaši, izcili un nozīmīgi visai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai.
 
Ilgus gadus Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju vadīja Aivars Niedre.
 
Viņa darbība Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja amatā nekad nav bijusi tikai funkcija. Aivars Niedre vienmēr ir bijis advokātu advokāts, cienījams līderis, kurš spēja ar savu autoritāti efektīvi aizstāvēt mūsu intereses valsts institūcijās un atrisināt konfliktus starp kolēģiem pārrunu ceļā, pēc iespējas mazāk piemērojot disciplinārus līdzekļus, bez sīkas advokātu darbības reglamentācijas.
 
Aivars Niedre varēja visu savu karjeru veltīt tikai praksei, kura noteikti būtu gan interesanta, gan ienesīga, bet tomēr priekšsēdētāja amatā un pēc tā atstāšanas turpina strādāt Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, neskatoties uz cienījamu vecumu.
 
Šajā vecumā cilvēks ir pelnījis atpūtu, un lai šo atpūtu nodrošinātu ir nepieciešama taisnīga, darbam un nopelniem atbilstoša pensija. Parasti to piešķir valsts, taču esam pārliecināti, ka valsts pensija neatbilst kolēģa Aivara Niedres mūža ieguldījumam Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas attīstībā.
 
Protams, jebkādi lēmumi par kolēģa Aivara Niedres pensiju nedrīkst būt par pamatu izolācijai no advokatūras dzīves. Ir zināmi daudzi piemēri, kad arī pensionēti advokāti viņiem vēlamajā un ērtajā apjomā piedalījās un piedalās Kolēģijas institūciju darbībā.
 
Ņemot vērā minēto, lūdzam Latvijas Zvērinātu advokātu padomi izvērtēt iespēju papildus valsts pensijai piešķirt kolēģim Aivaram Niedrem pensiju no Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžeta.
 
Sakarā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes agrāk paustu viedokli par citu advokātu organizāciju tiesībām izteikt tai apsvērumus un priekšlikumus, vēšam uzmanību, ka šo vēstuli parakstam ne tikai Advokātu atbalsta biedrības vārdā kā tās biedri un amatpersonas, bet arī kā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērināti advokāti.
 
Rīgā, 2013.gada 15.maijā
 
 
Ar cieņu,
                                                                        Advokātu atbalsta biedrības
valdes priekšsēdētājs,
zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs
 
                                                                  Zvērināts advokāts Aleksandrs Kazačkovs
 
                                                                  Zvērināta advokāte Daiga Siliņa
 
                                                                  Zvērināta advokāte Gaļina Radiloveca
 
                                                                  Zvērināts advokāts Maksims Abramovs
 
                                                                  Zvērināts advokāts Viktors Gargažins

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 21.05.2013

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties