Kā kļūt par AAB biedru?

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA AICINA ADVOKĀTU VECĀKOS IZTEIKTIES PAR VALSTS NODROŠINĀTĀS JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS FINANSĒJUMU

Rīgā, 15.septembrī. Lai sakārtotu jautājumu par valsts apmaksātās juridiskās palīdzības finansējumu, Advokātu atbalsta biedrības (AAB) valde aicinājusi zvērinātu advokātu vecākos izteikt viedokli par šajā jomā konstatētajām problēmām.

Likums paredz, ka virknē gadījumu valsts apmaksā advokāta juridisko palīdzību ne vien krimināllietās, bet arī civillietās un administratīvajās lietās personām, kuras pašas nespēj to apmaksāt (šādu statusu, piemēram, var iegūt vientuļi penionāri, maznodrošinātās personas). Taču īpaši problemātiska paliek valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana kriminālprocesā.

AAB rīcībā esošā informācija liecina, ka šāda veida juridiskā palīdzība ir nopietna problēma teju visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet tomēr Latvijā tā ir īpaši asa sakarā starptautisko aizdevēju pieprasīto valsts budžeta izdevumu samazinājumu.

Brīdī, kad arvien pieaug advokātiem nozīmēto lietu skaits, kurās valstij ir jānodrošina juridiskā palīdzība, 2009. gada 25. augustā ir pieņemti grozījumi Ministru Kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 „Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem”, kas paredz no 2009. gada 1. septembra par 20% samazināt zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības apmēru un par 40% - atlīdzināmo izdevumu apmēru.

Minētie Ministru Kabineta noteikumi paredz, ka katrā rajonā esošie zvērinātu advokātu vecākie sadala starp rajonā praktizējošiem advokātiem pieprasījumus par aizstāvību kriminālprocesā.

‘’Nevar nesaskatīt šajā solī arī citu, iedzīvotājiem un mūsu kolēģiem daudz sāpīgāku samazinājumu varbūtību, - skaidro AAB valdes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Kazačkovs. – Piemēram, pašlaik stundas likme advokātam, kas sniedz valsts apmaksāto juridisko palīdzību, ir 10 latu. Ja tiks samazināta ne vien advokātu vecāko atlīdzība, bet arī šī, jau tā pieticīgā likme, tad grūti iedomāties, kā valsts izpildīs šo, varbūt, ne svarīgāko, bet tomēr svarīgu daļu no savām sociālajām saistībām pret iedzīvotājiem.’’

Advokātu vecākajiem adresētajā vēstulē teikts: ‘’Apkopojot aktuālākās problēmas, situācijas praksē un veicot normatīvo aktu nepilnību izpēti un analīzi, būtu iespējams veidot kopīgu pozīciju un iesniegt priekšlikumus likumdevējam konstatēto trūkumu novēršanai un attiecīgām korekcijām.’’

‘’Mums ir bažas par tiem kolēģiem, kas uzņemas nebūt ne pašu ienesīgāko un vieglāko darbu, un kam valsts apmaksātā juridiskā palīdzība ir nozīmīgs ienākumu avots, – norāda viens no AAB biedriem zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs. – Bez valsts apmaksātās juridiskās palīdzības daudziem Latvijas iedzīvotājiem tiesa var kļūt nepieejama. Nedomāju, ka Latvijai ir jāiegūst slikta slava kā valstij, kur tikai retais var atļauties ārsta un advokāta palīdzību. Taču mēs saprotam valsts grūto stāvokli, tāpēc vēlamies meklēt problēmas risinājumus, nevis vainīgos.’’

Kontaktinformācija: 
Dmitrijs Skačkovs, tālr. +371 29 11 08 06, e-pasts dmitrijs_sk@inbox.lv

Publicēts: 15.09.2009


« Atgriezties