Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrība aicina Kolēģijas institūcijas veicināt strīdu mierīgu risināšanu starp kolēģiem

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5,
LV-1050, Rīga
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU KOLĒĢIJAS
ĒTIKAS KOMISIJAI
Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU KOLĒĢIJAS
DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJAI
Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU KOLĒĢIJAS
ADVOKATŪRAS NORMATĪVO AKTU GROZĪJUMU KOMISIJAI
Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
 
 
Godātie kolēģi!
 
Gadījums ar kolēģi M.Miķelsonu ir aktualizējis vairākas problēmas. Neskatoties uz to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk tekstā - ‘’Padome’’) cenšas ierobežot pieeju informācijai par sūdzībām pret advokātiem, iesaistītās puses pašas uzsāka publisku polemiku. Rezultātā, viens konkrēts notikums būtiski ietekmē advokātu lomas uztveri sabiedrībā, kļuvis vispārzināms un var tikt apspriests atklāti.
 
Tāpēc vēlamies izteikt dažus secinājumus un priekšlikumus pārliecībā, ka konstruktīvs dialogs vienmēr spēj nest labākus augļus, nekā sašutuma vēstules, savstarpēji pārmetumi vai formāli argumenti.
 
Pirmkārt, ar nožēlu ir jāsecina, ka kolēģis M.Miķelsons nav respektējis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes centienus izvērtēt kolēģa rīcību bez demonstrācijām, taisnīgi un objektīvi.
 
Kolēģis pasteidzās izplatīt medijos, maigi izsakoties, nepārbaudītu informāciju par to, ka Padome vispār nesaskatīja pārkāpumu viņa rīcībā, lai gan pats fakts, ka materiāli tika nodoti Ētika komisijai, liecina par gluži pretējo. Uzskatām, ka šāda nepareiza informācija rada sabiedrībai sagrozīto priekšstatu par to, kā strādā mūsu institūcijas, kādus rezultātus cenšas sasniegt un no kādiem apsvērumiem vadās. Šādu kolēģa M.Miķelsona rīcību noteikti nav pamata uzskatīt par pareizu un ētisku.
 
Otrkārt, jau neierosinot disciplinārlietu un nododot jautājumu Ētikas komisijai, kā arī nepiekrītot Ētikas komisijas lēmumam, Padome pamatoti nepiemēroja ar tās 2011.gada 1.marta lēmumu Nr. 65 apstiprināto apkārtrakstu ‘’Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu blakus atsevišķu nodarbošanos, kuras Latvijas Republikas Advokatūras likums tieši neaizliedz, savienojamību ar advokāta amatu, profesionāliem pienakumiem un stāvokli sabiedrībā”.
 
Šo dokumentu argumentēti kritizēja daudzi kolēģi. Advokātu atbalsta biedrība nevarēja nepievienoties šai kritikai, jo uzskatīja un uzskata, ka kolēģu darbības pārlieki detalizēta reglamentēšana, dažnedažādu aizliegumu noteikšana ne tikai mazina kolēģu iespējas gūt advokāta cienīgus ienākumus, bet mazina arī advokāta neatkarību.
 
Tādēļ aicinām Padomi rīkoties konsekventi un atcelt šo odiozo dokumentu un no tā izrietošo Padomes 2011.gada 4.oktobra lēmumu Nr. 255, kuri trīs gadu laikā pierādījuši ne tikai savu nevajadzību, bet arī neefektivitāti deklarēto mērķu sasniegšanā.
 
Treškārt, disciplināratbildības institūtam ir ārkārtīgi svarīga nozīme, taču gadījums ar kolēģi M.Miķelsonu liecina, ka Padome ne vienmēr var un ne vienmēr uzskata par iespējamu iejaukties kolēģu konfliktos. Tāpēc ir vajadzīgi alternatīvi mehānismi, kuri dod iespēju nevis piemērot sodu vai atteikties to piemērot, bet rast kompromisa risinājumu, sava veida izlīgumu strīdos starp kolēģiem un kolēģu strīdos ar klientiem.
 
Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija virzīja Padomei normatīvā akta projektu, ar kuru paredzēts izveidot institūciju, kuras finkcijās ietilptu kolēģu samierināšana un mediācija. Iespējams, ka jaunas institūcijas veidošanas vietā šīs funkcijas var uzticēt jau esošajām (piemēram, kopīgi Disciplinārlietu un Ētikas komisijām).
 
Ņemot vērā teikto, aicinām visu institūciju pārstāvjiem, kurām adresēta šī vēstule, kopīgi apspriest iepriekš minētās problēmas, vienoties par risinājumiem, pieņemt atbilstošus lēmumus un izstrādāt nepieciešamo normatīvo regulējumu.
 
Ceram, ka mūsu priekšlikumi gūs atbalstu un veicinās strīdu mierīgu atrisinājumu kolēģu vidū.
 
Patiesā cieņā,
 
Dmitrijs Skačkovs,
Valdes priekšsēdētājs
 
Aleksandrs Kazačkovs,
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
 
Maksims Abramovs,
Valdes loceklis
 
Gaļina Radiloveca,
Valdes locekle
 
2014.gada 6.novembrī

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 07.11.2014

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties