Kā kļūt par AAB biedru?

Zemes dzīļu tiesiskā regulējuma maiņas iecere draud ar nacionalizāciju

"Advokātu atbalsta biedrība" (Biedrība) stingri iebilst pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Ministru Kabineta rīkojuma projektu "Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei", jo tajā trūkst skaidra un konsekventa Latvijas valsts un īpašumtiesību attīstības virziena.

Koncepcijas projekta (Koncepcijas) virzībai piedāvātais D variants paredz izdalīt derīgos izrakteņus un zemes dzīļu nogabalus ar derīgām īpašībām kā atsevišķu īpašuma priekšmetu. Biedrības ieskatā, tas ierobežos personas pamattiesības uz īpašumu. Koncepcija uzrakstīta utopiski ideālistiskā manierē, izvairoties no situācijas apskata no vairākiem skatu punktiem un detalizētas analīzes kā no sociālekonomiskā, arī tiesiskā aspekta.
 
Daiga Siliņa, zvērināta advokāte, Advokātu atbalsta biedrības valdes locekle:
Realizējot piedāvāto D variantu, būtībā tiktu veikta masveida zemes nacionalizācija, kas Latvijas iedzīvotājos neapšaubāmi atsauktu atmiņā 1940.gada notikumus, kad PSRS Tautas saeima pasludināja zemi par tautas īpašumu un turpmāko gadu desmitu notikumus, kad tika veikta sistemātiska un ilgstoša privātpersonu īpašuma tiesību atņemšana par labu valstij. Iespējamo grozījumu sekas Latvijas iedzīvotāju zemapziņas līmenī sasauktos ar atgriešanos pie sociālistiskās plānveida ekonomikas.
 
Tas ir tiesību politisks jautājums, valsts amatpersonu izšķiršanās par ilgtermiņa kursu un ieguvumiem Latvijas sabiedrībai ne tikai pēc pieciem gadiem, piesaistot, iespējams, dažas ārvalstu korporācijas, bet arī pēc piecdesmit pieciem gadiem. Ir jābūt drošiem, ka nebūsim tagad lielā slepenībā, steigā un bez nopietna izvērtējuma atdevuši savas zemes resursus lielajām ārvalstu korporācijām par nenoskaidrotu labumu? Biedrības ieskatā, būtu jāapsver, vai minētā Koncepcija un izstrādātais likuma grozījumu nepieciešamības pamatojums nav balstīts šauras personu grupas interešu realizācijai.
 
Koncepcijā nav atrodami pat aptuveni aprēķini par iespējamo ieguvumu ietekmi uz valsts tautsaimniecību un ieņēmumiem valsts budžetā. Dokuments tapis steigā, ir nepilnīgs un nesniedz pat aptuvenus aprēķinus par iespējamo ieguvumu ietekmi uz valsts tautsaimniecību un ieņēmumiem valsts budžetā.
 
Kā uzsvērts Koncepcijā, Latvijas zemes dzīles ir visai maz pētītas un nav apzinātas teritorijas ar augstu derīgo izrakteņu īpatsvaru. Tas nozīmē, ka ikviens zemes īpašnieks tiks pakļauts savu īpašumtiesību brīvas izmantošanas ierobežojumiem. Esošā, padomju varas gados veidota ģeoloģiskā informācija ir novecojusi, savukārt valsts institūcijas ar ģeoloģisko izpēti nenodarbojas. Šādos apstākļos nav skaidrs, kā varētu tapt Latvijas ģeoloģiskā karte, un kādā veidā tiktu noteiktas teritorijas sadalījums piedāvātajos zemes dzīļu nogabalos, kā tas iecerēts Koncepcijā.
 
Biedrība ir vērsusies Valsts Kancelejā ar juridisku atzinumu, kurā analizētas Koncepcijas juridiskās nepilnības, iespējamie riski un iespējamie veidi, kā nodrošināt zemes dzīļu resursu apguvi jau esošā regulējuma ietvaros, un aicina nevirzīt Koncepciju apstiprināšanai valdībā.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 12.11.2014

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties