Kā kļūt par AAB biedru?

Kā risināt atskaitījumu parādu problēmu? Advokātu atbalsta biedrības priekšlikums

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
 
Rīgā, 2015.gada 11.septembrī
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMES
BUDŽETA KOMISIJAI
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTIEM ADVOKĀTIEM
 
Godātie kolēģi!
 
Šogad sāka savu darbu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Budžeta komisija, kuru Padome izveidoja, piekrītot 2015.gada kopsapulcē izteiktajiem mūsu biedrības kolēģu viedoklim, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžets ir jāsāk veidot savlaicīgi, kā arī ir jāatrisina vairākas problēmas, kuras ir uzkrājušās gadu garumā.
 
Viena no šīm problēmām ir ilgstoša atskaitījumu nemaksāšana no daudzu kolēģu puses. Tā, 2014.gada atskaitījumu parāds sasniedz 25806,- EUR.
 
Mēs esam pret jebkādām masveida represijām, tajā skaitā pret Advokatūras likuma 69.panta plašāku piemērošanu un pret kolēģu masveidīgu atskaitīšanu sakarā ar nenokārtotajām saistībām pret Kolēģiju.
 
Vienlaikus, ir jāatzīmē, ka Kolēģijas izdevumi tās locekļu labā, tajā skaitā izdevumi tālākapmācības pasākumu nodrošināšanai, ir ievērojami un turpina augt. Tādēļ atstāt parāda jautājumu bez risinājuma nebūtu taisnīgi pret tiem kolēģiem, kuri regulāri izdara atskaitījumus un tādējādi nodrošina Kolēģijas uzturēšanu un apmaksā tos labumus, kurus gūst visi.
 
Mūsuprāt, nepieciešams izsvērts risinājums finanšu disciplīnas uzlabošanai mūsu Kolēģijā, kurā vienlaikus tiks ņemts vērā Latvijas sarežģīts ekonomisks stāvoklis un tā ietekme uz advokātu ienākumiem.
 
Mūsuprāt, katram kolēģim, kuram ir uzkrājies atskaitījumu parāds, ir iespējams izstrādāt maksājumu grafiku, ievērojot viņa spējas izpildīt savas saistības.
 
Protams, katrs gadījums izvērtējams individuāli. Ņemot vērā, cik grūti ir daudziem kolēģiem maksāt atskaitījumus, ir absolūti nepieciešams izvērtēt iespēju atsevišķos gadījumos daļēji norakstīt parādus. Citos gadījumos, iespējams, vispār nav nekāda attaisnojuma saistību nepildīšanai pret Kolēģiju, un pret to ir jāvēršas stingri.
 
Uzskatām, ka parāda daļējā norakstīšana būtu taisnīga tikai tad, ja kolēģu saistības tiek izpildītas nekavējoties vai pietiekoši īsā laika posmā. Šādu kārtību būtu pareizi attiecināt tikai uz parādiem, kuri ir izveidojušies līdz 2015.gada 1.septembrim, to padarot par sava veida vienreizēju ‘’amnestiju’’, nevis legalizējot atskaitījumu nemaksāšanu uz visiem laikiem.
 
Priekšlikumus par sev ērtu atskaitījumu parāda maksāšanas kārtību būtu pareizi pieprasīt no pašiem kolēģiem, kuriem ir izveidojies parāds, un katru šādu grafiku apstiprināt Padomē.
 
Ievērojot lielu darba apjomu, uzskatām, ka saziņu ar kolēģiem par viņu parādiem, grafika sastādīšanu un saskaņošanu, to izpildi un priekšlikumu sagatavošanu Padomei var uzticēt Budžeta komisijai.
 
Aicinām Budžeta komisiju un Latvijas Zvērinātu advokātu padomi izskatīt un izlemt šo jautājumu savas kompetences ietvaros.
 
Ar cieņu,-
 
Dmitrijs Skačkovs,
valdes priekšsēdētājs
 
Aleksandrs Kazačkovs,
valdes priekšsēdētāja vietnieks
 
Maksims Abramovs,
valdes loceklis
 
Gaļina Radiloveca,
valdes locekle
 
Daiga Siliņa,
valdes locekle

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 11.09.2015

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties