Kā kļūt par AAB biedru?

Tikšanās ar Latvijas Juristu biedrības vadītāju A.Borovkovu

 

Rīgā, 2009.gada 1.oktobrī. Advokātu atbalsta biedrība infomē, ka biedrības pārstāvji tikušies ar Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētāju Aivaru Borovkovu, lai pārrunātu visiem Latvijas juristiem aktuālās problēmas un to iespējamus risinājumus.

Sarunas pamattemati bija plānotā Augstākās Tiesas judikatūras nodaļas likvidēšana (par to sīkāk sk. šeit), judikatūras ietekme uz administratīvo procesu, administratīvā procesa efektivitāte indivīda tiesību aizsardzībā un uzņēmējdarbībai labvēlīgās tiesiskās vides nodrošināšanā.

Tikšanās dalībnieki secinājuši, ka šajā jomā pastāv lieli trūkumi, kas ne vien aizskar katra indivīda pamattiesības, bet krīzes apstākļos arī var būtiski kavēt jebkādus tautsaimniecības stimulēšanas pasākumus.

Lai apspriestu minētās problēmas plašāk, tiek plānots organizēt konferenci, kurā tiks aicināti piedalīties dažādu juridisku profesiju un iespējams citu profesiju pārstāvji. Par konferences tematiem un laiku tiks ziņots atsevišķi.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 02.10.2009

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties