Kā kļūt par AAB biedru?

NODOKĻU PAAUGSTINĀŠANA APDRAUD TIESU PIEEJAMĪBU

Rīgā, 13.oktobrī. Kopš 2008.gada 21.novembra, kad Saeima lielā steigā pieņēmusi nozīmīgus grozījumus nodokļu likumdošanā, tendence paaugstināt nodokļus tikai gājusi plašumā un ievērojami mazinājusi tiesu sistēmas pieejamību fiziskajām un juridiskajām personām.
 
2009.gada 8.oktobrī izskanējušas ziņas par to, ka valdība turpinās paaugstināt nodokļus, nosakot PVN likmi un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā.
 
Valsts Ieņēmumu Dienests uzskata zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību par darījumu, kas apliekams ar PVN, neatkarīgi no tā vai palīdzību sniegs juridiskai vai fiziskai personai, kā arī neņemot vērā to, ka fiziskā persona var būt maznodrošināta.
 
Reizē ar PVN tika paaugstināti citi ar tiesvedību saistītie obligātie maksājumi valsts budžetā. No 2009. gada 1.janvāra valsts nodeva par pieteikuma izskatīšanu administratīvajās tiesās ir paaugstināta par 50 procentiem – no 10 latiem līdz 20 latiem, tas nozīmēs, ka cilvēka iespējas apstrīdēt tiesā dažādu iestāžu un amatpersonu lēmumus un rīcību būs vēl grūtāk.
 
Tāpat, no 2009.gada 1.marta ir paaugstināta valsts nodeva un citi ar civilprocesuālo tiesvedību saistītie izdevumi. Īpaši jāatzīmē, ka tika aplikta ar valsts nodevu blakus sūdzības iesniegšana, kura iespējama Civilprocesa likumā īpaši noteiktajos gadījumos vai tad, kad tiesas lēmumi kavē lietas izskatīšanu. Tā, piemēram, blakus sūdzību var iesniegt, kad tiesa ir atteikusies pieņemt prasības pieteikumu.
 
Advokātu atbalstu biedrība jau vērsusi sabiedrības uzmanību, ka situācija ar valsts apmaksāto juridisko palīdzību kriminālprocesā arī nav labāka. Advokāts, kas ir sniedzis juridisku palīdzību pēc procesa virzītāja norīkojuma, par to izraksta rēķinu Valsts kasei. Tajā pašā mēnesī, kad šis rēķins ir izrakstīts, advokātam ir jāsamaksā PVN, bet valsts ar advokātu norēķinās labākajā gadījumā pēc trim mēnešiem.
 
“Sabiedrībā ir izskanējuši negatīvi izteikumi par mūsu bažām par tiesu pieejamību, - saka AAB pārstāvis zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs. – Domājams, ka tas ir amorāli šādos apstākļos kultivēt mietpilsoniskus stereotipus par advokātu egoismu un mantkārību. Piemēram, advokāti, kas sniedz juridisko palīdzību kriminālprocesā pēc tiesas norīkojuma, ir spiesti strādāt idejas vārdā ar zaudējumiem trīs mēnešus un dotēt valsts budžetu, maksājot PVN no savas kabatas pirms saņēmuši apmaksu no valsts budžeta.”
 
Sakarā ar ekonomisko krīzi, gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām strauji sarūk ienākumi. Arī vadošie Eiropas Savienības ekonomisti atzinuši, celt nodokļus krīzes situācijā ir nepieļaujami, jo tā vēl vairāk tiek atdzesēta ekonomika.
 
Ja šajā situācijā tiks pacelta PVN likme par advokātu juridiskās palīdzības sniegšanu un ienākuma nodokļa likme, tiesa kļūs iedzīvotāju vairākumam nepieejama, un tiesāties varēs atļauties tikai turīgi cilvēki.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 13.10.2009

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties