Kā kļūt par AAB biedru?

Par Satversmes tiesas spriedumu iesniegta un pieņemta sūdzība

Olafs Brežinskis kopā ar vairākām citām fiziskām 2008. gada 24. jūlijā Latvijas Republikas Satversmes tiesā iesniedza konstitucionālo sūdzību par “Par likuma “Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam”.
 
Konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesa izskatīja un spriedumu pasludināja 2009. gada 7. aprīlī. Minētais spriedums konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem lietā bija nelabvēlīgs.
 
            Pamatojoties uz to, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesā ar konstitucionālo sūdzību bija griezušās fiziskas personas un sūdzību tiesa noraidīja, iesniedzējiem bija tiesiska iespēja par spriedumu lietā Nr. 2008-35-01 iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
 
Olafs Brežinskis uzskatot, ka ar Satversmes tiesas spriedumu ir aizskartas viņa cilvēktiesības, kas garantētas ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantu un 13. pantu, vienojās ar Zvērināta advokāta palīgu Lieni Cakari, kas realizēja pārstāvību Satversmes tiesā, par sūdzības sastādīšanu un tās iesniegšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ko arī pilnvarotā pārstāve - Zvērināta advokāta palīgs Liene Cakare realizēja.
 
            2009. gada 21. oktobrī Eiropas Cilvēktiesību tiesa paziņoja, ka minētā sūdzība ir pieņemta izskatīšanai.
 
Pēc sūdzības pieņemšanas, tas ir, 2009. gada 23. oktobrī, Čehijas valsts prezidents Vaclavs Klaus ir parakstījis un nosūtījis apsveikuma kartiņu par Zvērināta advokāta palīga Lienes Cakares sastādītās O.Brežinska sūdzības pieņemšanu izskatīšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā un novēlējis veiksmīgu lietas izskatīšanu. 2009. gada 3. novembrī Čehijas konstitucionālā tiesa atzina, ka Lisabonas līgums pilnībā atbilst valsts pamatlikumam.
 
Šobrīd ir jāvērtē, ka Latvijas tiesu vēsturē ir pirmo reizi veidojusies situācija, ka par Satversmes tiesas spriedumu ir iesniegta un pieņemta izskatīšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā sūdzība un minētiem tiesu procesiem ir ne tikai tiesiska nozīme, bet arī vēsturiska nozīme tiesību veidošanā.

Publicēts: 04.11.2009

Avots: Liene Cakare


« Atgriezties