Kā kļūt par AAB biedru?

STARPTAUTISKAJĀ PRETKORUPCIJAS DIENĀADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA AICINA SARGĀT CILVĒKTIESĪBAS

Rīga, 2009.gada 9.decembris Nu jau sesto gadu pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena, kura tika iedibināta ar ANO Ģenerālās asamblejas 2003.gada 31.oktobra rezolūciju Nr. 58/4.
 
ANO ir pasludinājusi 9.decembri par Starptautisko pretkorupcijas dienu nolūkā palielināt informētību par korupciju un par ANO Korupcijas novēršanas un apkarošanas konvencijas nozīmi.
 
Šajā dienā Advokātu atbalsta biedrība, pilnībā atbalstot šo ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju, vēlētos uzrunāt visus kolēģus, arī citu juridisku profesiju pārstāvjus, un visus Latvijas iedzīvotājus, aicinot gan aizdomāties, gan izteikt mūsu biedrībai savas domas un priekšlikumus par to, kā cīņā pret korupciju saglabāt cilvēka pamattiesības – jebkuras demokrātijas svarīgāko vērtību.
 
„Bieži vien tiek sašaurināti un nepareizi traktēts advokāta imunitātes princips kriminālprocesā,” saka AAB biedrs, zvērināts advokāts Aloizs Vaznis. „Un tādējādi rodas tiesiskajā valstī nepieļaujamas situācijas, kad advokātam liek liecināt par noslēpumiem, kurus viņam ir uzticējis klients. Arī operatīvajā darbībā tiek pielietotas metodes, kas, mūsuprāt, robežojas ar nozieguma provocēšanu.’’
 
Advokātu atbalsta biedrība aicina visas valsts institūcijas, arī izmeklēšanas iestādes, prokuratūru un tiesas nepieļaut Latvijas pārvēršanos par policejisku valsti un ne vien paplašināt likumsargu pilnvaras, bet arī sargāt fundamentālās cilvēktiesības, tajā skaitā nevainīguma prezumpciju, konfidencialitāti attiecībās starp advokātu un klientu, personas tiesības saņemt kvalificētu juridisku palīdzību kriminālprocesā.
 
Ir jāņem vērā, ka cenšoties iekļaut Krimināllikumā arvien bargākus kriminālsodus par korupciju un neaptverami plaši formulējot noziedzīga nodarījuma sastāvus, notiks nevis ‘’revolūcija’’ cīņā pret korupciju, bet gan pretējs rezultāts – var atjaunoties kādreizējā prakse ‘’kā tik būtu cilvēks, bet pants atradīsies’’. Tas var novest pie vēl lielākas korupcijas un netaisnības par šajā brīdī esošajām.
 
„20.gadsimta vēsturē ir jau bijuši vairāki periodi, kad ar to vai citu mērķi tika attaisnota cilvēktiesību ignorēšana kriminālprocesā un krimināltiesībās,” saka AAB biedrs, zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs. „Viena valdība to darīja, lai „apkarotu kontrrevolūciju”, cita, lai „apkarotu ebrejus un komunistus’’, trešā, lai „sargātu demokrātiju’’. Tāpēc mūsdienu tendence jebkādas, tajā skaitā labi iecerētas, bet apšaubāmi izpildītas darbības attaisnot ar „leģitīmu mērķi’’ būtībā nav jauna, un ne vienmēr šāds mērķis var attaisnot tādus noziedzības apkarošanas līdzekļus, kas paši par sevi nav tiesiski. Piemēram, provocējot cilvēku izdarīt likumpārkāpumu, draudot, šantažējot vai uzkūdot sniegt liecības, kuru saturs ir apšaubāms, šādu darbību iniciators un atbalstītājs pats izdara noziedzīgu nodarījumu un rīkojas zemiski.’’
 
Advokātu atbalsta biedrība pašlaik izstrādā priekšlikumus, kā pilnveidot kriminālprocesu Latvijas Republikā.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 09.12.2009

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties