Kā kļūt par AAB biedru?

Ģenerālprokurora p.i. adresētajā vēstulē Advokātu atbalsta biedrība nosoda prettiesku kratīšanu žurnālistes dzīvoklī

 

 
 
Ģenerālprokurora pienākumu izpildītājam
Arvīda Kalniņa kungam
 
 
 
 
Rīgā,                                                                                      2010. gada 13. maijā
 
 
            Advokātu atbalsta biedrībai no masu saziņas līdzekļiem kļuvis zināms par kratīšanu, ko veikuši Valsts policijas darbinieki š.g. 11. maija vēlā vakarā Latvijas Televīzijas žurnālistes Ilzes Naglas dzīvoklī.
            Izanalizējot pieejamo informāciju saistībā ar vārda brīvības un masu informācijas līdzekļa informācijas avota noslēpuma normu ievērošanu, Advokātu atbalsta biedrība uzskata par pienākumu paust savu attieksmi pret policijas, prokuratūras un tiesas rīcību kā rupju likumības pārkāpšanu sankcionējot, kā arī veicot kratīšanu un atzīstot to par leģitīmu.
            Kā redzams no 2010. gada 11. maija lēmuma par kratīšanas izdarīšanu, kuru sastādījusi Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes izmeklētāja J.Fedeņeva un akceptējusi Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors I.Minajeva, vienīgais pamatojums veikt kratīšanu Latvijas Televīzijas žurnālistes Ilzes Naglas dzīvoklī bijis tas, ka pilsonis Poikāns, kurš, pēc procesa virzītāja domām, iespējams, patvaļīgi piekļuvis VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai, saskaņā ar SIA „Latvijas mobilais telefons” sniegto informāciju, 2009. gada jūlijā un oktobrī ir zvanījis uz Ilzes Naglas reģistrēto telefonu. Kā izriet no valsts amatpersonu paskaidrojumiem masu saziņas līdzekļiem, tad procesa virzītāja mērķis bija noskaidrot vai pilsonis I.Poikāns nav televīzijas žurnālistes Ilzes Naglas informācijas avots.
            Lēmumā pausts nepamatots procesa virzītāja viedoklis, ka I.Nagla vairākkārtīgi kontaktējusies ar I.Poikānu un tādejādi eventuāli var būt tā līdzdalībniece noziedzīgā nodarījumā.
            Žurnālista darba galvenais, svarīgākais jautājums ir spēja aizsargāt savas informācijas avotus. Žurnālistu pamatuzdevums ir radīt visus apstākļus, lai informācijas avots tam uzticētos un gūtu pārliecību, ka tas tiešām ir aizsargāts. Tikai tā žurnālisti var nodrošināt pilnvērtīgu darbu sabiedrības labā. Notiekošais ir nepārprotama vēršanās pret preses brīvību un žurnālists ir bezspēcīgs patvaļas un brutalitātes priekšā.  
            Advokātu atbalsta biedrība procesa virzītāja un tā atbalstītāju darbības kvalificē kā rupju cilvēktiesību pārkāpumu un masu saziņas līdzekļu un žurnālistes likumīgas darbības nepamatotu ierobežošanu, nolūkā atbalstīt zināmu aprindu politisku pasūtījumu, slēpjot no sabiedrības nodokļu maksātāju naudas nepamatotu izlietošanu un valsts pārvaldes reformas bremzēšanu.
            Valsts policijas priekšnieka V.Voina kunga vairakkārt atkārtotā pārliecība, ka policija esot rīkojusies likuma ietvaros un preses brīvība ar šo rīcību neesot apdraudēta, jo žurnālisti aizsargājoties ar preses likumu, bet viņi, tas ir Valsts policija, stāvot uz krimināllikuma pamata, neiztur nekādu kritiku.
            Valsts policijas priekšniekam ģenerālim V.Voina kungam vajadzētu zināt to, kas jāzina jebkuram juridiskās fakultātes trešā kursa studentam, ka likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” ir speciālais likums, bet Kriminālprocesa likums ir vispārējais likums, un vispārējā tiesību norma ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma (likums Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību).
            Jāatgādina, ka saskaņā ar likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 22.pantu ir noteikts, ka masu informācijas līdzeklis var nenorādīt informācijas avotu. Ja persona, kura sniegusi informāciju, prasa, lai tās vārds netiktu norādīts masu informācijas līdzeklī, šī prasība redakcijai ir saistoša.
Lai aizsargātu personas vai sabiedrības būtiskas intereses, tikai tiesa, ievērojot samērīgumu, var uzdot norādīt informācijas avotu. Bez tam šā likuma 27.pants paredz atbildību par informācijas avota noslēpuma izpaušanu, žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu vai šā likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
            Kriminālprocesa likuma 116.panta 3.daļas 2.punkts ar kriminālprocesuālo imunitāti aizsargā profesionālo noslēpumu, bet 117.panta 1.daļas 3. un 6.punkti, kā arī 154.pants paredz, kādā kārtībā drīkst noskaidrot žurnālista informācijas avotu.
Nenoliedzami, noziedzīgu nodarījumu atklāšana ir likuma aizsargāts leģitīms mērķis. Taču neviens leģitīms mērķis neattaisno likuma pavēlošo un aizliedzošo noteikumu tiešu un klaju pārkāpšanu, kā tas ir noticis šoreiz.
            Uzskatām, ka šajā gadījumā žurnāliste I.Nagle ir tiesīga izmantot visus līdzekļus, kurus viņai piešķir Kriminālprocesa likuma 111.1 pants, tajā skaitā tiesības apstrīdēt kratīšanas tiesiskumu un kriminālprocesu veicošu amatpersonu rīcības likumību, un esam gatavi atbalstīt žurnālisti viņas cīņā par savām un sabiedrības tiesībām saņemt informāciju.
            Uzskatām, ka ar Ģenerālprokuratūras, KNAB un atsevišķu izmeklēšanas un valsts drošības iestāžu amatpersonu aktīvu dalību Latvijas Republikā, diemžēl, jau ir iedibinājusies kriminālprocesuālās imunitātes ignorēšanas prakse, no kuras šobrīd cieš žurnāliste un attiecīgi arī sabiedrība, kurai ir tiesības saņemt tai nepieciešamo informāciju.
            Esam pārliecināti, ka ir laiks šādai praksei pielikt punktu.
 
            Advokāta atbalsta biedrība aicina ģenerālprokurora pienākumu izpildītāju Arvīda Kalniņa kungu dot novērtējumu Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurores I.Minajevas, kuras pienākumos ietilpst likumu ievērošanas uzraudzība, rīcībai.
 
 
Ar cieņu,
 
Advokātu atbalsta biedrības vārdā
Valdes priekšsēdētāja                                               Maija Kalniņa

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 13.05.2010

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties