Kā kļūt par AAB biedru?

Notikusi Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas pirmā sēde

2010.gada 17.maijā plkst. 17.00 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes telpās ir notikusi Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas pirmā sēde. Komisija ir izveidota ar Kolēģijas kopsapulces 2010.gada 30.aprīļa lēmumu nolūkā izstrādāt nepieciešamos grozījumus gan Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējos normatīvajos aktos, gan arī ārējos normatīvajos aktos.

Uz sēdi ir ieradušies Komisijas locekļi zvērināti advokāti Gaidis Bērziņš, Aleksandrs Kazačkovs, Vilnis Krasovskis, Ainārs Kreics, Arturs Patmalnieks, Vitālijs Platpirs, Dace Silava-Tomsone, Raivo Sjademe, Dmitrijs Skačkovs, Saulvedis Vārpiņš. Kā klausītāji uz sēdi ir ieradušies zvērinātas advokātes Māra Krasovska un Irēna Šika.

Par Komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Aleksandrs Kazačkovs, par priekšsēdētāja vietniekiem - Raivo Sjademe un Dmitrijs Skačkovs.

Savā pirmajā sēdē Komisija ir apzinājusi kolēģiem aktuālo problēmjautājumu loku, kā arī sākotnēji sadalījusi veicamā darba apjomu un vienojusies sanākt darbam ne retāk, ka vienu reizi divās nedēļās.

Komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs Kazačkovs ir uzsvēris, ka visas sēdes ir atklātas, un katram kolēģim ir iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus. Komisijas locekļi ir vienojušies arī protokolēt sēdes un regulāri informēt kolēģus par savu darbu ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes mājas lapas starpniecību.

Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs ir iesniedzis Komisijai arī jaunās Kolēģijas Statūtu redakcijas projektu, kuru lūdza uzskatīt par pamatu un sākumu darbam un minēja, ka šādu projektu ir izstrādājis, lai Komisijai būtu vieglāk izpildīt kopsapulces uzdevumus līdz tās noteiktajam termiņam - 2010.gada 1.novembrim.

Kolēģis Saulvedis Vārpiņš ir uzsvēris, ka nepieciešams sakārtot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes darbu līdz nākamajai kopsapulcei.

Advokātu atbalsta biedrība arī plāno informēt Kolēģijas locekļus par Komisijas darbu un aicina gan savus biedrus, gan visus kolēģus izteikt savus viedokļus un priekšlikumus. Biedrības e-pasts ir biedriba@latvijasadvokats.lv.
 

Publicēts: 18.05.2010

Avots: Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija


« Atgriezties