Kā kļūt par AAB biedru?

Nepieļaut kolēģu pamattiesību ierobežojumus!

Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Brīvības bulvāris 34, Rīgā, LV-1050
 
 
2010.gada 27.augustā

Par lēmuma projektu „Par zvērinātu advokātu un viņu palīgu atsevišķu blakus nodarbošanos nesavienojamību ar advokāta amatu, pienākumiem un stāvokli sabiedrībā”

 
            2010.gada 21.augustā Latvijas Zvērinātu advokātu padome elektroniski nosūtīja A.Bitāna lēmuma projektu „Par zvērinātu advokātu un viņu palīgu atsevišķu blakus nodarbošanos nesavienojamību ar advokāta amatu, pienākumiem un stāvokli sabiedrībā” zināšanai un atsauksmes sniegšanai līdz 2010.gada 01.septembrim.
            ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA neatbalsta A.Bitāna sagatavoto lēmuma projektu „Par zvērinātu advokātu un viņu palīgu atsevišķu blakus nodarbošanos nesavienojamību ar advokāta amatu, pienākumiem un stāvokli sabiedrībā”, jo uzskata, ka minētais lēmuma projekts nepamatoti un būtiski ierobežo Latvijas Republikas Satversmes 106.pantā noteiktās personas pamattiesības, kuras nenoliedzami ir arī zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem.
Latvijas Republikas Satversmes 116.pants nosaka, ka ierobežot pamattiesības var tikai saskaņā ar likumu un tikai leģitīma mērķa sasniegšanai.
            Ņemot vērā minēto, kā arī apspriežamo jautājuma nozīmīgumu visiem Latvijas zvērinātiem advokātiem un Latvijas zvērinātu advokātu palīgiem, uzskatām, ka šāds jautājums un tā iespējamais leģitīmais risinājums ir izvērtējams un izlemjams Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Kopsapulcē.
 
 
Ar cieņu,
                                                                                   
           ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS
           Valdes priekšsēdētāja 
           Maija Kalniņa

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 31.08.2010

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties