Kā kļūt par AAB biedru?

Advokātu atbalsta biedrība aicina kolēģus izteikties par tieslietu nozares problēmām

Godātie kolēģi!
 
Ikvienam zvērinātam advokātam savā praksē ir nācies saskarties ar nepilnībām tiesu sistēmā, saskatīt tās problēmas un trūkumus, kas liedz sasniegt tiesisku mērķi.
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA uzskata par pienākumu apzināt esošās problēmas un veicināt to risināšanu, tādējādi pilnveidojot un atvieglojot tiesiska mērķa sasniegšanas procesu.
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA aicina kolēģus piedalīties tiesu sistēmas pilnveidošanā un lūdz izrādīt aktivitāti, dalīties pieredzē un ieteikt kādas aktuālas problēmas būtu apspriežamas un kādi priekšlikumi izsakāmi ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS plānotajos pasākumos 2010. – 2011.gadā.
 
 
Ar cieņu,
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 21.09.2010

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties