Kā kļūt par AAB biedru?

Ziedo biedrībai LZAP piešķirtās prēmijas

2010.gada 7.decembra sēdē Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir nolēmusi par aktīvu darbību kolēģijas interesēs piešķirt prēmijas AAB biedriem Aleksandram Kazačkovam, Vilnim Krasovskim, Dmitrijam Skačkovam.

Tomēr, ievērojot šībrīža situāciju Kolēģijā un valstī, visi trīs kolēģi, kam prēmijas tika piešķirtas,  ir nolēmuši ziedot saņemtās naudas summas biedrībai, lai būtu iespējams īstenot tās mērķus, tajā skaitā iesaistīt pēc iespējas plašāku kolēģu loku Latvijas zvērinātu advokātu korporatīvajā darbībā - gan Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas darbā, gan citur.

Mēs pateicamies visiem, kas kopā ar mums darbojušies Kolēģijas labā un uzskatām, ka Kolēģijas ilgstpējīgās attīstības pamats ir aktīvi,  savu un sabiedrības interešu aizstāvībā iesaistīti kolēģi, tāpēc ir ļoti svarīgi veidot atvērtu un caurspīdīgu vadības stilu, iesaistot plašu zvērinātu advokātu loku lēmumu pieņemšanā, veidot tehniski nodrošinātu un efektīvu, kompetentu un depolitizētu Kolēģijas pārvaldi.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 20.12.2010

Avots: A.Kazačkovs, V.Krasovskis, D.Skačkovs


« Atgriezties