Kā kļūt par AAB biedru?

Advokātu atbalsta biedrības darbības pārskats par 2010.gadu

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērinātiem advokātiem
 
Cienījamās kolēģes un godātie kolēģi!
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA uzskata par nepieciešamu sīkāk Jūs informēt par savu darbību 2010.gadā.
 
Viena no nopietnākajām problēmām Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā līdz šim brīdim ir nepietiekama informācijas apmaiņa savā starpā, kas noved pie tās izplatīšanas sagrozītā veidā, un atgrieziniskās saiknes trūkums starp kolēģiem un viņu pašu ievēlētajām institūcijām.
 
Esam pārliecināti, ka sniedzot iespējami plašu un precīzu informāciju par savu darbību, mēs kaut nelielā mērā veicināsim pretējo – lietišķu un atklātu sarunu par mūsu kopējām problēmām, konstruktīvu risinājumu meklēšanu.
 
Tādēļ lūdzam Jūs iepazīties ar šo pārskatu par ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS darbību.
 
1.      2010. gada 13. janvārī notika zvērinātu advokātu biedrību - „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” un Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība, rīkotā konference, kurā, piedaloties Tieslietu ministrijas un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvjiem, tika apspriesti vairāki aktuāli jautājumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kriminālprocesā apmaksas modeļiem un iespējām dekriminalizēt maznozīmīgus noziedzīgus nodarījumus, it īpaši zādzības nelielā apmērā. Jautājums nav zaudējis savu aktualitāti. „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” un Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība izstrādā un saskaņo savus priekšlikumus kompetentajām Latvijas Republikas institūcijām nolūkā uzlabot situāciju iepriekš minētajā jomā bez valsts budžeta finansējuma palielināšanas.
 
2.      2010. gada 21. janvārī nosūtīts pieprasījums Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ar lūgumu izvērtēt zvērinātas advokātes Itas Megnes, kura, sadarbojoties ar tiesībsargājošām iestādēm, piedalījās operatīvajā eksperimentā kā rezultātā tika aizturēta zvērināta advokāte Danute Kuļkova, rīcības atbilstību Latvijas Republikas Advokatūras likuma tiesību normām un Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa normām.
 
2010. gada 16. martā ir saņemta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes atbilde uz augstāk minēto pieprasījumu, kuras saturs saskaņā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norādi nav izpaužams, jo tā satur ierobežotās pieejamības informāciju, kas ir saistīta ar uzsākto kriminālprocesu. Līdz ar to Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzskata, ka nav pieļaujama jebkāda publiskā viedokļa paušana šī jautājuma sakarā līdz konkrētā kriminālprocesa pabeigšanai un krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam.
 
Mūsuprāt, šis gadījums liecina par nepietiekami stingru un selektīvu LZAP pozīciju profesionālās ētikas jautājumos.
 
3.      2010. gada 04. februārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomei nosūtīts paziņojums, kas saturēja biedrības viedokļa detalizētu izklāstu sakarā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Revīzijas komisijas priekšsēdētāja vietnieces, zvērinātas advokātes Zanes Paulovskas iesniegumu, kas bija adresēts Latvijas Zvērinātu advokātu padomei. Minētājā 2010. gada 04. februāra paziņojumā tika pausts, tajā skaitā, sekojošais:
-         virzīt jautājumu par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas ieņēmumu un izdevumu auditu uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2010. gada kopsapulci;
-         neatbalstīt zvērinātas advokātes Zanes Paulovskas priekšlikumu, ar kuru būtu jāizvērtē nepieciešamība Latvijas Zvērinātu advokātu padomes administratīvā darba vadības nolūkā izveidot pilnas slodzes amata vietu "padomes izpilddirektors", jo Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2009. gada 08. maijakopsapulce balsojot ir noraidījusi šāda amata vietas izveidošanu;
-         ierosināt izskatīt jautājumu par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas vēsturisko telpu atgūšanu, biedrībai uzņemoties pilnu iniciatīvu, veltot tam savu laiku, līdzekļus, lai saglabātu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas maksimālu tuvumu citām tiesu sistēmas institūcijām;
-         publicēt Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta mājas lapas slēgtajā sadaļā nākamajam gadam sagatavoto budžeta projekta tāmi, lai dotu iespēju kolēģiem ar to iepazīties savlaicīgi un sniegt par to savus priekšlikumus;
-         neatbalstīt priekšlikumu par grāmatvedības kontu izmantošanu katra Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedra ieņēmumu (maksājumu) saistību atspoguļošanai, jo šāda rīcība nav ētiski pareiza;
-         veikt Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas biedru aptauju, lai tiktu apzināti tie kolēģi, kuri radušos sarežģījumu dēļ nespēj veikt noteiktus maksājumus Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas fondā, vienlaikus izvērtējot jautājumu par maksājumu atlikšanu nepieciešamības gadījumā.
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei adresētajā 2010. gada 04. februāra paziņojumā norādīts, ka aptverot situāciju sabiedrībā un redzot, kā tā tieši skar pašu advokātu darbu, tādejādi daudziem advokātiem nespējot veikt atskaitījumus kolēģijas kopējā budžetā, ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA uzskata, ka ir jāizvērtē naudas izlietošanas efektivitāte, piemēram, būtu jāpārdomā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas finanšu līdzekļu izmantošana pasākumu – Advokātu dienas – rīkošanai 19.martā.
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA atgādinājusi 2010. gada 04. februāra paziņojumā, ka 2009. gada 28. augustā Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulces turpinājumā tika atbalstīts Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļa Agra Bitāna priekšlikums un pieņemts lēmums segt Latvijas Republikas Advokatūras dienas izdevumus 2010. gadā un turpmākajos gados no Kolēģijas budžeta līdzekļiem. Tomēr vienlaikus kopsapulce uzdeva Latvijas Zvērinātu advokātu padomei sagatavot uz kopsapulci, kurā tiktu pieņemts Kolēģijas 2010. gada budžets, kolēģu Ulda Cakara un Viļņa Krasovska priekšlikumus, saskaņā ar kuriem budžeta pieņemšanai ir jānotiek pirms kalendāra gada sākuma, nevis pēc tā, kā noticis līdz šim - pavasarī, kā arī sasaukt kopsapulci 2010. gada budžeta apstiprināšanai līdz 2009. gada beigām.
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA arī šobrīd uzskata par labas pārvaldības principam neatbilstošu situāciju, kad par 2011.gada budžeta izstrādi vēl nav nekādu oficiālu ziņu. Tā projekts nav publicēts, netiek apspriests Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Tādēļ nav iespējams secināt, cik lielā mērā budžeta projektā ņemti vērā gan Revīzijas komisijas aizrādījumi, gan citi kolēģu priekšlikumi.
 
4.      2010. gada 26. februārī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijā ar lūgumu izvērtēt zvērināta advokāta Alda Gobzema rīcības atbilstību Ētikas kodeksa normām, kas izpaudās trešajai personai adresētās vēstules nosūtīšanā ar informāciju par zvērinātu advokātu Aldi Gobzemu, viņa raksturojumu, netieši salīdzinot sevi ar cietiem juridisko pakalpojumu un juridiskās palīdzības sniedzējiem un aicinot uz iepazīšanas konsultāciju.
 
Ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijas 2010. gada 17. marta lēmumu ir ierosināts piemērot zvērinātam advokātam Aldim Gobzemam disciplinārsodu par zvērinātam advokātam profesionālās ētikas pārkāpumu, kas izpaudusies juridiskās palīdzības piedāvāšanā rakstiskā, uzmācīgā un citu kolēģu noniecinošā veidā personām, kuras iepriekš nav izteikušas skaidru vēlmi tādu palīdzību saņemt no zvērināta advokāta Alda Gobzema.
 
2010. gada 18. maijā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes ir pieņēmusi lēmumu ierosināt disciplinārlietu pret zvērinātu advokātu Aldi Gobzemu un nosūtīt pārbaudes materiālus Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Disciplinārlietu komisijai.   
 
Diemžēl, līdz šim ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAI nav ziņu par šīs disciplinārlietas izskatīšanas rezultātiem.
 
5.      2010. gada 26. februārī notika biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” un Latvijas Juristu biedrības rīkotā konference, kurā tika apspriest jautājums „dienesta transportlīdzekļa” nodokli. Konferencē tika nolemts apkopot juridiskus argumentus, kas varētu būt par pamatu nodokļa tiesiskuma apstrīdēšanai un valdības uzrunāšanai ar iniciatīvu par šāda nodokļa atcelšanu.
 
6.      2010. gada 15. martā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir ziedojusi naudas summu LVL 50,- apmērā Latvijas Zvērinātu advokātu padomei nolūkā Latvijas Advokatūras dienā sveikt tos advokātus, kuri visilgāk strādājuši advokatūrā.
 
Papildus tam 2010. gada 19. martā Latvijas Advokatūras dienā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir apsveikusi kolēģus ar ilgu stāžu advokatūrā,  pasniedzot viņiem ziedus un nosūtot apsveikumus arī pa pastu.
 
7.      2010. gada 22. aprīlī notika „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” kopsapulce, kurā biedri apsprieda iniciatīvas un priekšlikumus, kuras „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” virzīja Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2010. gada 30. aprīļa kopsapulcē nolūkā racionalizēt un uzlabot Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžeta un finanšu vadību, kā arī izpildīt citas „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” darbības programmas nostādnes, tajā skaitā, par nepieciešamību padarīt caurspīdīgu un regulējamu jaunu zvērinātu advokātu iestāšanos Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS kopsapulce atbalstījusi šo priekšlikumu virzīšanu uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulci. Tika izteikti daudzi apsvērumi par iespējām uzlabot Kolēģijas pārvaldes principus, par nepieciešamību precīzāk noteikt Kolēģijas budžeta izstrādes kārtību un termiņus.
 
Ievērojot ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS kopsapulcē apspriesto, zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs ir iekļāvis arī attiecīgās normas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Statūtu projektā, kurš tika iesniegts Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijai 2010.gada 18.maijā.
 
8.      2010.gada 30.aprīlī notikusi Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulce, kurā ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS pārstāvji Dmitrijs Skačkovs un Aleksandrs Kazačkovs ir izteikuši priekšlikumu par Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas izveidošanu, kuras uzdevums būtu līdz 2010.gada 1.novembrim izstrādāt grozījumus ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, kas reglamentē zvērinātu advokātu statusu un darbību.
Neskatoties uz iebildumiem no A.Bitāna un citu kolēģu puses, kuri atgādinājuši par vairākām jau izveidotajām komisijām, kuras, diemžēl, faktiski nedarbojas, kopsapulce ir nolēmusi priekšlikumu atbalstīt, izveidojot minēto komisiju.
 
Par ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS biedru darbību Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā tiks sniegta informācija šī pārskata atsevišķā punktā. Mēs esam pateicīgi visiem kolēģiem, kas ir atbalstījuši šo priekšlikumu un arī aktīvi piedalījušies komisijas darbā.
 
9.      2010. gada 28. jūnijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir ziedojusi naudas summu LVL 100,- apmērā Latvijas Zvērinātu advokātu padomei grāmatas par advokatūru izdošanai.
 
10.     2010. gada 19. martā notika „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” un Latvijas Juristu biedrības rīkotā konference, kas tika saistīta ar cilvēktiesību jautājumu problemātiku kriminālprocesā. Minētajā konferencē piedalījās arī Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības biedri, kā arī to apmeklēja Tieslietu ministrijas un Tiesībsarga biroja pārstāvji un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska.
 
Visi konferences referenti bija vienisprātis par to, ka labi iecerētais Kriminālprocesa likums piecos gados nav sasniedzis savu mērķi: joprojām diezgan bieži no policijas, KNAB un prokuratūras puses notiek cilvēktiesību pārkāpumi, arī tiesas netiek galā ar arvien pieaugošo krimināllietu daudzumu, bet prokuratūras iestādes un amatpersonas ar Kriminālprocesa likumā paredzētajām uzraudzības funkcijām pirmstiesas kriminālprocesā. Tādēļ netiek pietiekami ātri atjaunots taisnīgums ne pret cietušajiem, ne pret apsūdzētajiem. Papildus tam zvērināti advokāti asi kritizēja tiesību aizsardzības iestāžu, it īpaši KNAB, plaši izmantotās operatīvās darbības metodes, kas vērstas uz likuma apiešanu, minot vairākus piemērus, kad Operatīvās darbības likuma ‘’interpretācijas’’ rezultātā personas noklausīšanos un videonovērošanu var izdarīt vispār bez jebkādas sankcijas – atļaujas no izmeklēšanas tiesneša.
 
Ar D.Skačkova, A. Važņa, S.Vārpiņa referātu tekstiem ir iespējams iepazīties ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS mājas lapā www.latvijasadvokāts.lv.
 
11. 2010. gada 12. aprīlī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA”  nosūtīja pieprasījumu Tiesu administrācijai, Tiesu namu aģentūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ar lūgumu atjaunot bezmaksas autostāvvietu pie Tiesu Nama Abrenes ielā, 3, kurā no 2010. gada 07. aprīļa ir izveidots SIA "Europarks" maksas stāvlaukums, par kura lietošanu agrāk maksa pieprasīta netika.
 
Atbildot uz pieprasījumiem, visi to adresāti apgalvojuši, ka šādas maksas pieprasīšana ir tiesiska un pamatota. 2011.gada 13.janvārī par šo jautājumu LTV1 raidījumā ‘’Atklātā ceturtdiena’’ ir izteicis savu viedokli ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētāja p.i. zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs. Biedrība pievienojas šim viedoklim, ka nepieciešams respektēt cilvēktiesības un nodrošināt tiesas pieejamību arī tādā veidā – atjaunojo bezmaksas stāvvietu pie Tiesu nama. ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA apsver iespēju aktualizēt šo problēmu un atkārtoti griezties atbildīgajās institūcijās šī gadījuma sakarā.
     
12. 2010. gada 21. aprīlī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Latvijas Republikas Saeimai un Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kurā pauda uztraukumu par atsevišķu nevalstisku organizāciju un tām pietuvināto personu anarhistisko un demagoģisko reakciju uz Latvijas Republikas Saeimas balsojumu par Jāņa Maizīša kandidatūras neapstiprināšanu Latvijas Republikas Ģenerālprokurora amatā, aicinot respektēt Satversmi, valsts suverenitāti, tiesiskumu un uzsākt sen nobriedušās un nepieciešamās reformas prokuratūrā.
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA neuzskata savus priekšlikumus par vienīgo iespējamo risinājumu, taču joprojām ir pārliecināts, ka nepieciešamas nopietnas reformas, lai tiesībsargājošās iestādes tiktu modernizētas, bet to darbs norisinātos efektīvāk.
 
13. Ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulces 2010. gada 30. aprīļa lēmumu tika izveidota Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija nolūkā izstrādāt nepieciešamos grozījumus gan Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējos normatīvajos aktos, gan arī ārējos normatīvajos aktos. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” biedrs – zvērināts advokāts Aleksandrs Kazačkovs, bet par komisijas priekšsēdētāja vietnieku - „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” biedrs – zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs. Papildus tam minētāja komisijā darbojas arī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedri – zvērināti advokāti Arturs Patmalnieks un Vilnis Krasovskis.
 
Kopsapulces noteiktajā termiņā, līdz 2010.gada 1.novembrim, Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija ir izstrādājusi grozījumus Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kuru pamatmērķi bija:
 
-         noteikt ilgāku darba stāžu juridiskajās profesijās, kas dod personai tiesības pretendēt uz zvērināta advokāta statusu,
-         noteikt ilgāku laika posmu (septiņi gadu), kas dod tiesības zvērinātam advokātam kļūt par zvērināta advokāta palīga patronu,
-         paredzēt stingrākas eksāmenu prasības zvērinātu advokātu palīgiem,
-         noteikt maksājumus par dalību Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā arī tiem advokātiem, kas apturējuši savu darbību, izņemot Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16.1. pantā noteiktos gadījumus.
 
Sagatavotie grozījumi tika nosūtīti Latvijas Zvērinātu advokātu padomei un virzīti uz Saeimu un Tieslietu ministriju. Komisijas viedokli valsts institūcijās aktīvi pārstāvējuši ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS biedri Aleksandrs Kazačkovs un Dmitrijs Skačkovs.
 
Tie tikuši izdarīti Latvijas Republikas Advokatūras likumā ar 2010.gada 28.oktobra likumu, kurš tika izsludināts 2010.gada 17.novembrī un stājies spēkā 2011.gada 1.janvārī. Ar tekstu jūs varat iepazīties šeit http://www.likumi.lv/doc.php?id=221372 .
 
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA ir pateicīga arī mūsu biedrībā nesastāvošajiem kolēģiem, kas ir ņēmuši dalību šī jautājuma virzīšanā, īpaši kolēģiem Raivo Sjademe un Gaidim Bērziņam.
 
Pašlaik Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas darbs tiek turpināts, jo nepieciešami grozījumi vēl vairākos citos normatīvajos aktos. Cita starpā tiek izstrādāti grozījumi Civilprocesa likuma 44.pantā, kas noteiktu lielāku apmēru, kādā piedzenami izdevumi zvērināta advokāta juridiskās palīdzības samaksai.
 
Par likumprojektiem, citu normatīvo aktu projektiem un komisijas darba rezultātiem kopumā komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs Kazačkovs, komisijas priekšsēdētāja vietnieki Dmitrijs Skačkovs un Raivo Sjademe ir ziņojuši kolēģiem 2010.gada 20.oktobrī īpaši sasauktajā konferencē, kurā kolēģi tikuši aptaujāti arī par uz to brīdi sagatavotajiem normatīvo aktu grozījumiem.
 
14. 2010. gada 13. maijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir nosūtījusi Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajai komisijai iesniegumu, kurā aicināja Saeimu pieņemt Latvijas Republikas Advokatūras likuma grozījumus, kā arī likumu „Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita noteikšanu Latvijas Republikā”, kas nodrošinātu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita ierobežošanu.
 
2010. gada 27. maijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir saņēmusi Latvijas Republikas Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja M. Segliņa atbildi par to, ka augstāk norādītais „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” iesniegums tika izskatīts Latvijas Republikas Saeimas Juridiskās komisijas 2010. gada 26. maija sēdes slēgtajā daļā.
 
15. 2010. gada 13. maijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBĀ” ar iesniegumu vērsās VB SIA „Latvijas Televīzija” ģenerāldirektors E. Kots, lūdzot sniegt atzinumu par preses brīvības un masu informācijas līdzekļa informācijas avota noslēpuma normu ievērošanu sakarā ar kratīšanas faktu VB SIA „Latvijas Televīzija” žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā saistībā ar tā saukto „Neo lietu”.
 
2010. gada 13. maijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” sniedza VB SIA „Latvijas Televīzija” ģenerāldirektoram E. Kotam atzinumu, kurā norādīja uz rupju cilvēktiesību un masu saziņas līdzekļu un žurnālistes likumīgas darbības nepamatotu ierobežošanu sakarā ar kratīšanas faktu VB SIA „Latvijas Televīzija” žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā saistībā ar „Neo lietu”.
 
Papildus tam 2010. gada 13. maijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” nosūtīja Latvijas Republikas Ģenerālprokurora pienākumu izpildītājam A. Kalniņam lūgumu dot novērtējumu Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurores I. Minajevas, kura akceptēja 2010. gada 11. maija Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes lēmumu par kratīšanas izdarīšanu VB SIA „Latvijas Televīzija” žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā saistībā ar „Neo lietu”, rīcībai.
 
Uz augstāk minēto „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” iesniegumu 2010. gada 19. maijā ir saņemta Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurores V. Opicānes atbilde, kurā ir norādīts, ka Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas izmeklēšanas tiesnesis akceptēja procesa virzītāja veikto kratīšanu VB SIA „Latvijas Televīzija” žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā un tās rezultātā iegūtos pierādījumus atzina par pieļaujamiem kriminālprocesā.
 
16. 2010. gada 20. maijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir nosūtījusi Latvijas Republikas Augstākajai tiesai pieprasījumu par tiesisku pamatu, uz kura noteikts caurlaižu režīms Latvijas Republikas Augstākās tiesas telpās.
 
17.  Uz norādīto „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” iesniegumu 2010. gada 31. maijā ir saņemta atbilde, kurā ir izskaidrots caurlaižu režīma iekļūšanai Latvijas Republikas Augstākās tiesas telpās pastāvēšanas pamatojums, tajā skaitā, dots izsmeļošs izskaidrojums, kāpēc minētais režīms ir attiecināms arī uz zvērinātiem advokātiem.
 
18. 2010. gada 01. jūnijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir iesniegusi Latvijas Zvērinātu advokātu padomē lūgumu ar aicinājumu mudināt Latvijas Republikas tiesu, prokuratūras un iekšlietu sistēmas darbiniekus apvienoties savas drošības un netraucētās profesionālās darbības aizstāvēšanā, kā arī spert visus iespējamos soļus pret kolēģi Aināru Plataci izdarītā nozieguma atklāšanai.
 
19. 2010. gada 08. jūnijā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir iesniegusi Drošības policijā iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu par elektronisko sakaru līdzekļu izmantošanu kolēģa Aināra Platača neslavas celšanai un nacionālā naida izraisīšanu komentāros interneta portālos.
 
2010. gada 16. jūnijā uz augstāk minēto ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA iesniegumu ir saņemts Drošības policijas atteikums uzsākt kriminālprocesu sakarā ar to, ka izdarītajā nodarījumā, t.i., attiecīgā satura komentāru ievietošana interneta portālos, nav noziedzīga nodarījuma sastāva, kas paredzēts Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā.
 
Par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu tika iesniegta sūdzība Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai, bet tā tika noraidīta.
 
Neskatoties uz to, jautājums par cilvēku uzvedības regulējumu virtuālajā vidē ir aktualizējies, un ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA neizslēdz tālākus soļus šīs problēmas risināšanā.
 
20. 2010. gada 09. jūlijā ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar lūgumu izskatīt un atbalstīt „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedra – zvērinātas advokātes Daigas Siliņas, kandidatūru Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas komisijas locekļa amatā.
 
Ar 2010. gada Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu zvērināta advokāte Daiga Siliņa ir ievēlēta par Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas komisijas locekli.
 
21. 2010. gada 31. augustā „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar lūgumu neatbalstīt zvērināta advokāta Agra Bitāna sagatavoto lēmuma projektu „Par zvērinātu advokātu un viņu palīgu atsevišķu blakus nodarbošanos nesavienojamību ar advokāta amatu, pienākumiem un stāvokli sabiedrībā”, jo uzskatīja, ka minētais lēmuma projekts nepamatoti un būtiski ierobežo Latvijas Republikas Satversmes 106. pantā noteiktās personas pamattiesības, kuras nenoliedzami ir arī zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem.
 
Vienlaikus, ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA organizējusi kolēģu parakstu vākšanu zem iesnieguma, kurā tiek pausti iebildumi pret šo A.Bitāna priekšlikumu, kurš, mūsuprāt, pamatojas vienīgi uz īslaicīgām konjunktūras interesēm, kas nesakrīt ar kolēģu vairākuma interesēm.
 
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir uzdevusi A.Bitānam izstrādāt metodiskos norādījumus par šo jautājumu. Kolēģijas institūcijās ir izskanējis viedoklis, ka nav saprotams šo norādījumu statuss.
 
22. 2010. gada 16. septembrī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar lūgumu regulāri publicēt Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēžu protokolus interneta vietnes www.advokatura.lv sadaļā „advokātiem”.
 
2010. gada 17. septembrī ir saņemta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uz iepriekš minēto „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” aicinājumu, kurā nav atbildēts pēc būtības uz tās pieprasījumu par sēžu protokolu publicēšanu, vien aprobežojoties ar norādi, ka zvērinātiem advokātiem ir tiesības saņemt informāciju par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumiem.
 
23. 2010. gada 07. decembra sēdē Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir nolēmusi par aktīvu darbību kolēģijas interesēs piešķirt prēmijas „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedriem Aleksandram Kazačkovam, Vilnim Krasovskim, Dmitrijam Skačkovam.
 
Tomēr, ievērojot šī brīža situāciju Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā un valstī, visi trīs kolēģi, kam prēmijas tika piešķirtas,  ir nolēmuši ziedot saņemtās naudas summas „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAI”, lai būtu iespējams īstenot tās mērķus, tajā skaitā, iesaistīt pēc iespējas plašāku kolēģu loku Latvijas zvērinātu advokātu korporatīvajā darbībā - gan Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas darbā, gan citur.
 
24. 2010. gada 16. decembrī no „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” no valdes priekšsēdētaja amata atkāpās zvērināta advokāte Maija Kalniņa, līdz ar to „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” valde ir nolēmusi pilnvarot biedrības biedru zvērinātu advokātu Dmitriju Skačkovu pildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus uz pilnvarojuma līguma pamata.
 
Lai arī valdes priekšsēdētāju ievēl „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedru kopsapulce, likumā un biedrības statūtos noteiktajā kārtībā valde ir nolēmusi, ka valdes darbam ir jābūt nepārtrauktam, un tāpēc noslēdzams pilnvarojuma līgums ar vienu no aktīvākajiem biedrības biedriem, kurš spēj šo nepārtrauktību nodrošināt.
 
25. 2010. gada 09. un 16. decembrī „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” valdes sēdē vairāki „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedri ir izteikušies, ka nepieciešams paplašināt un stiprināt biedrības darbību ārpus Rīgas tiesu apgabala. Šajā nolūkā biedrības valde ir nolēmusi biežāk par savām iniciatīvām uzrunāt citos tiesu apgabalos praktizējošos zvērinātus advokātus, arī tos, kas nesastāv „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBĀ”, kā arī uzsākt savu reģionālo nodaļu veidošanu.
 
2010. gada 16. decembrī par Latgales reģionālās nodaļas vadītāju tika nolemts iecelt „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS” biedru no tās dibināšanas brīža – zvērinātu advokātu Arturu Patmalnieku.
 
Attiecīgos grozījumus ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS statūtos ir paredzēts pieņemt 2011. gada 3.februārī ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS biedru kopsapulcē.
 
26. Ar 2011. gada janvārī ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA ievieš elektroniskās apziņošans sistēmu, lai ātrāk informētu kolēģus par savu darbību un tās aktualitātēm.
 
Gadījumā, ja Jūs esat ieinteresēts biedrības „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” izvirzīto mērķu sasniegšanā, esat laipni aicināti pievienoties mūsu komandai. Informācija par iestāšanos biedrībā un par tās darbības programmu ir ievietota mūsu interneta mājas lapā www.latvijasadvokats.lv.
 
 
Rīgā,
2011. gada 24. janvārī
 
 
Ar cieņu,-
ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS valde
 

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 24.01.2011

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties