Kā kļūt par AAB biedru?

Notikusi Advokātu atbalsta biedrības kopsapulce

2011.gada 17.martā notikusi Advokātu atbalsta biedrības kopsapulce. Izskatot darba kārtības jautājumus, kopsapulce ir apstiprinājusi biedrības gada pārskatu un valdes izstrādātos biedrības statūtu grozījumus.

Kopsapulcē tika atbrīvots no valdes locekļu pienākumiem Uldis Cakars.

Valdē tika ievēlēti Ivars Puķītis un Dmitrijs Skačkovs. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dmitrijs Skačkovs.

Advokātu atbalsta biedrības kopsapulcē tika apspriesta situācija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Biedrības biedri ir vienojušies par kandidatūrām, kuras tiek izvirzītas ievēlēšanai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijās 2011.gada 8.aprīļa kopsapulcē.

Attiecīgie kandidātu saraksti, kuros ir iekļauti ne tikai biedrības biedri, tiks noformēti un iesniegti Latvijas Zvērinātu advokātu padomei Kolēģijas statūtos noteiktajā kārtībā.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 18.03.2011

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties