Kā kļūt par AAB biedru?

LZAP adresējamās vēstules projekts

2011.gada 1. martā Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk tekstā – ‘’LZAP’’) ir pieņēmusi lēmumu nr.65 (prot.nr.3), ar kuru tika apstiprināti Metodiskie nodarījumi „Par zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu blakus atsevišķu nodarbošanos, kuras Latvijas Republikas Advokatūras likums tieši neaizliedz, savienojamību ar advokāta amatu, profesionāliem pienākumiem un stāvokli sabiedrībā” (apkārtraksts) (turpmāk tekstā – „Metodiskie norādījumi”), neskatoties uz daudzu aktīvu kolēģu motivētiem un pamatotiem iebildumiem (vairāk kā 65 kolēģi).
Ar lielu novēlošanos, jau pēc Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulces, kurā notika LZAP vēlēšanas, un tieši 2011.gada 5.maijā Metodiskie norādījumi tika izsūtīti tiem no kolēģiem, kam ir e-pasts, un ievietoti mājas lapā www.advokatura.lv. Latvijas Republikas Advokatūras likuma 16.panta imperatīvā norma jau izsmeļoši nosaka aizliegumus savienot advokāta darbību ar citu konkrēti norādīto nodarbošanos.
Minētie Metodiskie norādījumi nesaprotamu iemeslu dēļ paplašina noteikto aizliegumu daudzumu, pārkāpjot Latvijas Republikas Satversmes 106.pantā noteiktās personas pamattiesības, un nevajadzīgi ierobežo advokātu tiesības uz blakus nodarbošanos un ienākumu gūšanu. 
Metodiskie noradījumi aizliedz kolēģiem:
1.      Veikt jebkādu saimniecisko darbību.
2.      Slēgt jebkāda veida darba un uzņēmuma līgumus.
3.      Aizliedz ieņemt amatus valdē, padomē un citās kapitālsabiedrības institūcijās.
4.      Bez likumīga pamata uzliek par pienākumu līdz 2011.gada 1.oktobrim ziņot LZAP par jebkuru blakus nodarbošanos.
 
Par metodisko norādījumu nepildīšanu draud disciplināratbildība.
Uzskatam, ka pieņemtie Metodiskie norādījumi būtiski aizskar kolēģu pamattiesības un leģitīmās intereses.
Ņemot vēra minēto, mēs, zemāk parakstījušies Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokāti, lūdzam jaunievēlētai LZAP atcelt 2011. gada 1.marta lēmumu Nr.65, ar kuru apstiprināti Metodiskie noradījumi.
 
Zvērināti advokāti:

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 23.05.2011

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties