Kā kļūt par AAB biedru?

Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas viedoklis par A.Niedres piezīmēm par likumprojektiem

LATVIJAS REPUBLIKAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU KOLĒĢIJA
ADVOKATŪRAS NORMATĪVO AKTU GROZĪJUMU KOMISIJA
Brīvības bulvārī 34, Rīgā, LV-1050
_____________________________________________________________________
 
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU
ADVOKĀTU KOLĒĢIJAS ADVOKĀTIEM
 
Iepazīstoties ar kolēģa Aivara Niedres piezīmēm un iebildumiem par Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas (turpmāk tekstā – ‘’Komisija’’) izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam Latvijas Zvērinātu advokātu padomi izsūtīt kolēģiem arī Komisijas viedokli, lai nodrošinātu viņiem iespēju objektīvi un patstāvīgi izvērtēt situāciju.
 
Kolēģis A.Niedre apgalvo, ka „īpašu uzmanību pelna apstāklis, ka komisija vai tās pārstāvji neatrada par vajadzīgu aizstāvēt savus priekšlikumus kolēģijas š.g.08.aprīļa kopsapulcē”.
 
Vēršam kolēģu uzmanību, ka šis apgalvojums neatbilst patiesībai, kas rada Komisijai īpašas raizes, ņemot vērā kolēģa A.Niedres autoritāti un lielus nopelnus Latvijas advokatūras priekšā.
 
Atgādinām kolēģiem, ka Komisijas priekšsēdētājs A.Kazačkovs ir sniedzis atskaites ziņojumu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2011.gada 8.aprīļa kopsapulcei. Ziņojumā tika iekļauti arī priekšlikumi par likuma grozījumiem. Uzstāšanās laika ierobežojums gan neļāva izvērsti analizēt katru priekšlikumu, taču Komisijas atskaites ziņojumā nekas netika noklusēts.
 
Katram kolēģim, tajā skaitā pašam A.Niedrem, kurš piedalījās kosapulcē, bija iespēja debatēs izteikt savu attieksmi pret šo atskaites ziņojumu. Šo iespēju neviens no kolēģiem, tajā skaitā pats A.Niedre, nav vēlējies izmantot.
 
Atgādinām kolēģiem arī to, ka visi Komisijas materiāli vienmēr ir bijuši pieejami, par Komisijas priekšlikumiem tika nodrošināta iespēja izteikties 2010.gada 20.oktobrī īpaši sarīkotajā konferencē, kā arī rakstiski (ar e-pasta un parasto vēstuļu strapniecību) un mutiski, t.i. ierodoties Komisijas sēdēs.
 
Ir jāņem vērā, ka līdzās kolēģa A.Niedres iebildumiem tika saņemts arī atbalsts un konstruktīvi priekšlikumi no daudziem citiem, aktīvi praktizējošiem kolēģiem, kuriem ikdienas darbā veidojas vispusīgs un racionāls priekšstatas par advokatūras aktuālajām problēmām. Esam pārliecināti, ka šo kolēģu viedoklis nav ne mazvērtīgāks, ne mazsvarīgāks par A.Niedres piezīmēm.
 
Tieši šī iemesla dēļ viņa viedoklis netika īpaši izcelts, analizēts un vērtēts Komisijā atsevišķi, ko kolēģis A.Niedre, diemžēl, uzskata par ‘’ignorēšanu’’ vai ‘’vienaldzību’’.
Komisija nepiekrīt A.Niedres iebildumiem un uzskata, ka Padomei iesniegto likumprojektu pamatojums un kolēģu vairākkārtējā informēšana gan par šo pamatojumu, gan par pašiem likumprojektiem ir izsmeļoši. Tādējādi, kolēģi, kas vēlas iedziļināties likumprojektu būtībā un to pamatā esošajos apsvērumus varēs dot situācijai patstāvīgu vērtējumu bez nevajadzīgas, nepamatoti apjomīgas un laikietilpīgas polemikas ar A.Niedres kungu un katra iebilduma analīzes.
 
Šādu analīzi gan esam veikuši, taču šobrīd vēlamies pievērst uzmanību tikai dažām A. Niedres piezīmēm par 2011.gada 2.jūnijā iesniegtajiem likumproejektiem.
 
A.Niedre norāda, ka atsevišķi grozījumi Advokatūras likumā prasa vienlaikus grozīt citus likumus. Šis arguments piezīmēs attīstīts netiek, tādēļ nav līdz galam saprotams. Taču vēlamies vērst kolēģu uzmanību, ka tādi grozījumi Komisijā ir izstrātādi un daļu Latvijas Zvērinātu advokātu padome jau ir virzījusi uz Saeimu (piemēram, 2011. gada 8. jūlijā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumus Pacientu tiesību likumā).
 
Apgalvojumi, ka tie vai citi grozījumi ir ‘’lieki’’ ir neargumentēti.
 
Tādējādi, augsti vērtējot jebkura kolēģa dalību Komisijas darbā, mēs uzskatām, ka kolēģis A.Niedre šajā konkrētajā gadījumā šo darbu aizkavē, un tādā veidā apzināti vai neapzināti kaitē kolēģu interesēm.
 
Par nepelnītiem pārmetumiem un šādu attieksmi no kolēģa A. Niedres puses Komisija var izteikt vienīgi visdziļāko nožēlu. 
 
Lūdzam kolēģus uzmanīgi iepazīties ar izsūtītajiem Komisijas materiāliem un atbalstīt Komisijas izstrādātos likumprojektus.
 
Ar cieņu,
 
 
Aleksandrs Kazačkovs,
Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētājs
 
 
Raivo Sjademe,
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis,
Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
 
Dmitrijs Skačkovs,
Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
2011.gada 11.jūlijā

Autors: Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija

Publicēts: 12.07.2011

Avots: Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija


« Atgriezties