Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrības atbilde Padomei: Metodiskie norādījumi atceļami.

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1010
biedriba@latvijasadvokats.lv
________________________________________________________________________
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU
ADVOKĀTU PADOMEI
Brīvības bulvārī 34, Rīgā, LV-1050
 
Advokātu atbalsta biedrība ir pateicīga Latvijas Zvērinātu advokātu padomei (turpmāk tekstā – ‘’Padome’’) par 2011.gada 1. jūlija vēstuli, kurā mūsu biedrībai tiek veltīti atzinības vārdi. Tie kontrastē ar nepamatotiem izteikumiem Padomes atskaites ziņojumā, kas nolasīts Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē 2011.gada 8.aprīlī.
 
Ne vienu reizi vien esam konstatējuši arī to, ka kolēģu acīs mūsu darbība tiek mērķtiecīgi nomelnota ar baumām par Advokātu atbalsta biedrības it kā šķeltnieciskajiem mērķiem. Šīs sazvērestības teorijas izklausījās smieklīgi līdz brīdim, kad Padome, kura joprojām bauda daudzu kolēģu bezierunu uzticēšanos, ir pieņēmusi 2011. gada 1.marta lēmumu Nr. 65, ar kuru tika apstiptināti t.s. ‘’Metodiski norādījumi’’. Tie veicina maizes naidu un patiešām šķeļ Latvijas advokātus pēc mantiskā stāvokļa, pēc ienākuma avotiem un, galu galā, pēc tā, cik daudz laika katrs kolēģis izvēlas veltīt dažādiem nodarbošanās veidiem.
 
Nekad neesam vēlējušies kritizēt katru Padomes rīcību, katru lēmumu un katru izteikumu. Biedrība tika izveidota sadarbībai ar Padomi, kura mums vairākkārt tikusi atteikta. Mūsu valoda nav ultimātu un ķengašanas valoda, un arī šobrīd esam izvēlējušies nevis konflikta, bet konstruktīvas diskusijas un sadarbības ceļu.
 
Tomēr tas nenozīmē atkāpšanos no kolēģu paustās pareizās pozīcijas tikai tāpēc vien, ka Padome beidzot ir nedaudz piekāpusies viņu pamatotām prasībām.
 
Kolēģi ir atsaukušies uz mūsu aicinājumu prasīt no Padomes t.s. „Metodisko norādījumu” atcelšanu, un mēs neesam tiesīgi pievilt viņu uzticēšanos un tirgoties ar viņu atbalstu mūsu iniciatīvām.
 
Mēs uzskatām par divkosību un profesionālās ētikas degradēšanu to, ka Padome savu 2011. gada 1.marta lēmumu Nr. 65 izziņojusi jau pēc Padomes vēlēšanām. Šādu priekšvēlēšanu manevru aizgūšana no politiķiem ne tikai maldina mūsu Kolēģijas locekļus, bet arī pavelk svītru zem ilggadējām advokatūras tradīcijām, jo Latvijas advokāti vienmēr katergoriski noraidīja politikānismu advokatūras institūciju darbā.
 
Mēs pieņemam zināšanai, ka t.s. „Metodiskajos norādījumos” iekļautie aizliegumi ir daudz šaurāki, taču nevaram neatzīmēt, ka t.s. „Metodisko norādījumu” nepareiza interpretācija joprojām ir iespējama, jo šis dokuments no juridiskās tehnikas viedokļa ir zem katras kritikas. Tā nevajadzīgs apjoms un pseidozinātniskums rada tikai neskaidrības un iespējas piemērot šo dokumentu netaisnīgi un izvēles kārtā. Jau tas vien rada pamatu t.s. „Metodisko norādījumu” atcelšanai.
 
Tādu dokumentu tapšana advokātu, praktiķu, pārvaldes institūcijās dod sabiedrībai signālu, ka advokāti ne tikai ir zaudējuši prasmi domāt konkrēti un izteikties lakoniski, bet arī sākuši diletantiski teoretizēt. Tas nebūt nevairo advokatūras prestižu.
 
Tieši tāpat, to nevairo Padomes neargumentēta nepiekrišana vairākkārt motivētajam viedoklim, ka Metodiskie norādījumi ir pretrunā ar Satversmes 106.pantu. Pietiek ar argumentu, ka Satversmes 106.pants atļauj cilvēka pamattiesību ierobežojumus tikai uz likuma pamata, nevis pamatojoties uz Padomes lēmumu, kuram ir iekšēja normatīva akta raksturs.
 
Neiztur kritiku tēze par ierobežojumiem, kas ir noteikti advokātiem ‘’visās civilizētajās valstīs’’. Ierobežojumu raksturs, mērķis, advokātu stāvoklis, arī mantiskais, visās valstīs ir dažāds, un tāpēc nedrīkst kopēt nekonkretizētu ārvalstu pieredzi.
 
Padomes apgalvojums, ka Latvijas Republikas Advokatūras likuma 15.panta 11.punkts aizliedz slēgt darba līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm un komercsabiedrībām absolūti neizriet no minētās normas teksta. Vēlamies atgādināt arī to, ka pastāv speciāls likums, kurš reglametē korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumus valsts pārvaldē.
 
Attiecībā uz šo regulējumu Padome norāda: ... nevar atstāt bez ievērības, ka pēdējā laikā vairakkārt saņemti kontrolējošo institūciju raksti ar prasību sniegt informāciju par advokātu tiesībām un padomes akceptu viņa/ viņas blakus nodarbošanās, lai izvērtētu, vai netiek pārkāpti normatīvos aktos noteiktie ierobežojumi, t.sk. interešu konflikta aizliegums amatpersonu darbībā.
 
Esam pateicīgi par to, ka Padome mūs informē par šiem faktiem, taču par tiem ir tiesības zināt visiem kolēģiem, jo šajā kontrolējošo institūciju interesē par advokātiem, nevis kolēģu blakus darbos, mēs saskatām reālu advokāta neatkarības apdraudējumu, nevis atsevišķu kolēģu iedomu par to.
 
Īpašas bažas rada apstāklis, ka Padomes loceklis Agris Bitāns vienlaikus darbojas KNAB Konsultatīvajā padomē, respektīvi vienā no kontrolējošām institūcijām, kurām, kā izriet no Jūsu vēstules, ir pastiprināta un, jāteic, visai aizdomīga interese par advokātu darbību.
 
Šī paša iemesla dēļ apšaubam, ka A.Bitāns, izstrādājot t.s. „Metodiskos norādījumus”, darbojās advokātu interesēs, nevis citu motīvu dēļ un sakarā ar kādu citu savu nodarbošanos.
 
Uzskatām, ka vienīgā pareizā nostāja ir, ka advokātiem ir atļauts viss, ko likums tieši neaizliedz, un ar šādu nostāju vajadzētu samierināties visām, arī kontrolējošām institūcijām, kurām likums ir saistošs tāpat, kā mums visiem.
 
Lai gan Advokatūras likuma 15.panta 11.punkts jau šobrīd tiek piemērots kopsakarā ar Ētikas kodekstu, Advokātu atbalsta biedrība piekrīt, ka īsāks skaidrojums par Advokatūras likuma 15.panta 11.punkta piemērošanu varētu būt noderīgs.
 
Taču vienlaikus nevar nekonstatēt, ka divu vai vairāku dokumentu līdzās pastāvēšana un līdzās piemērošana var radīt vienīgi haosu un juridiskās kolīzijas.
 
Tāpēc Padomes saprātīgākais solis būtu t.s. „Metodisko norādījumu” nekavējoša atcelšana.
 
Atsaucoties uz Jūsu vēstulē minēto nodomu izstrādāt īsāku dokumentu par Advokatūras likuma 15.panta 11.punkta piemērošanu, rosinam atcelt 2011. gada 1.marta lēmumu Nr. 65 un nodot šo jautājumu kopīgai apspriešanai Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijai un Ētikas komisijai.
 
Patiesā cieņā,
 
Dmitrijs Skačkovs,
valdes priekšsēdētājs
2011. gada 22. jūlijā
 
 

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 22.07.2011

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties